آیسان تِک - سیستم های مدیریتی،حسابداری،فروش و انبارداری نرم افزار حسابداری آیسان تک
شــرکت فــن آوران آیســان آیتــک بــا نــام تجــاری آیســان تــک در ســال ۱۳۹۵ فعالیــت خــود را در زمینه نـرم افـزار حساب داری آغــاز نمــوده و در ایــن مــدت توانســته اســت بــا بهره گیــری از متخصصـان خـود و طراحـی و پیاده سـازی سیسـتمهای کاربـردی بـرای انـواع شـرکتها و سـازمانها، جایـگاه مناسـبی در بیـن شـرکتهای نـرم افـزاری بـرای خـود ایجـاد کنـد.

دریافت پرداخت

بازرگانی

حسابداری

پخش مویرگی

فروشگاهی رستورانی

سامانه مودیان

ما در شرکت آیسان تک با تلاشی مستمر برای ارائه بهترین تجربه کاربری، بهترین نرم‌افزار حسابداری را برای شما ارائه می‌دهیم. اگر به دنبال یک راه حل مطمئن و قدرتمند برای مدیریت حسابداری کسب و کارتان هستید؟ نرم‌افزار حسابداری ما به شما امکان می‌دهد که به سادگی بیشترین بهره‌وری را از عملیات مالی خود ببرید و روی رشد و توسعه کسب و کار خود تمرکز کنید.

نرم‌افزار حسابداری آیسان تک با قابلیت‌های پیشرفته و امنیت بالا مناسب برای انواع کسب و کارها، از کوچکترین فروشگاه‌ها و مغازه‌ها تا شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ است. از جمله قابلیت‌های برجسته آن می‌توان به مدیریت دقیق دفترچه حساب، گزارش‌های مالی جامع، پیگیری موجودی، مدیریت مالیات، و نظارت بر ترازنامه اشاره کرد.

نرم افزار حسابداری

در یک مفهوم کلی می‌توان گفت سیستم حسابداری در برگیرنده‌ی تمام ارتباطات بکار گرفته شده توسط موسسه است. برای تهیه‌ی نیازهای اطلاعاتی موسسه به وجود می‌آید. به‌عبارت‌دیگر فرم‌ها، سوابق، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های پردازش اطلاعات جزء اصلی سیستم حسابداری هستند. برای استخراج گزارش‌های مورد نیاز موسسه از آنها استفاده می شود.

نرم افزار بازرگانی

ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻭ ﻧﻘﺼﯽ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﺗﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ (MRC)، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﻟﺎ، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ.

نرم افزار پخش مویرگی

این سیستم توزیع منحصربه‌فرد، امکان مدیریت بهتر موجودی کالاها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در جابجایی آنها را فراهم می‌آورد. همچنین، از طریق این سیستم مدرن، به راحتی می‌توان پاسخگوی نیازهای متفاوت مشتریان و بازارها بود و بهینه‌سازی هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای پخش کالاها را انجام داد.

سامانه مودیان

ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻭ ﻧﻘﺼﯽ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﺗﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ (MRC)، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﻟﺎ، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ.

ارتقای کسب و کار ها

نرم‌افزارهای حسابداری ابزارهای مهمی هستند که به کسب و کارها کمک می‌کنند تا فعالیت‌های مالی و حسابداری خود را بهبود بخشند و بتوانند بهترین تصمیمات مالی را اتخاذ کنند. تاثیرات اصلی نرم‌افزار حسابداری در ارتقای کسب و کارها شامل دقت و دسترسی آسان به اطلاعات، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، تسهیل روند گزارش‌گیری، رعایت قوانین مالیاتی و محاسباتی می‌باشد.

نرم‌افزار حسابداری آیسان تک با تسهیل فرآیندهای مالی، بهبود دقت و دسترسی به اطلاعات، کاهش هزینه‌ها، ارتقاء ارتباط با مشتریان و بهبود گزارش‌گیری به کسب و کارها کمک می‌کند تا کسب و کارهای خود را بهبود داده و رشد و توسعه بیشتری داشته باشند.

چرا ما را انتخاب کنید

برخی دلایل انتخاب ما

همانطور که می دانید نرم افزارهای حسابداری راهنما و ضامن موفقیت هر کسب و کاری در بازارهای مالی هستند. تیم آیسان متشکل از متخصصان حرفه‌ای و با تجربه در حوزه حسابداری و فناوری اطلاعات تشکیل شده است که با ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و به‌روز، هدف اصلی‌مان ارتقاء کسب‌وکارهای شماست. نرم‌افزار حسابداری ما با طراحی ساده و رابط کاربری کاربرپسند، امکان استفاده‌ی آسان را برای همه کاربران به ارمغان می‌آورد. با این نرم‌افزار، نیازی به دانش فنی عمیق ندارید و می‌توانید بلافاصله به کار خود ادامه دهید.

علاوه بر این، ما به ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره متمایز اعتقاد داریم. تیم پشتیبانی ما آماده‌ی پاسخگویی به سوالات شماست و با توانمندی‌های فنی بالا، به مشکلات و چالش‌های شما راه‌حل ارائه می‌دهد. انتخاب نرم‌افزار حسابداری ما، انتخاب هوشمندانه‌ای برای بهبود عملکرد مالی و مدیریت کسب‌وکار شما خواهد بود.

همکاری با شرکت های دیگر

آیسان تک بـا شـرکتهای معتبـر دیگـر در زمینه هـای مختلـف همـکاری می کنـد.

رضایت مشتریان

رضایت حداکثری مشترکین از برنامه ایسان، محصولات و مشاوره و پشتیبانی

پشتیبانی 24/7

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته از طریق تماس با متخصصان و ثبت پیام

دریافت مشاوره

بهترین نرم افزار حسابداری، به عنوان یک شریک قابل اعتماد و موثر برای مدیریت مالی و مالیاتی، نقش بسیار مهمی در رشد و پیشرفت کسب‌وکارها و سازمان‌ها ایفا می‌کند. این ابزارها به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند تا به‌صورت جامع و دقیق معاملات مالی خود را ثبت و پیگیری کنند و گزارش‌های مالی مورد نیاز خود را با دقت و سرعت تولید کنند.

برای دیدن محصولات آیسان تک به منو محصولات مراجعه فرمایید، همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

نظرات مشتریان آیسان تِک

در راستای مشتری مداری و مرتفع کردن نیازهای کسب و کارها، مجموعه آیسان به طور مداوم با مشتریان خود در ارتباط است و بازخوردهای آن‌ها را بکار می‌گیرد. همچنین، اطمینان حاصل می‌کنیم که محصولات و خدمات ارائه شده، مطابق با نیازها و ترجیحات مشتریان عزیز است و جنبه‌های کاربردی، امنیتی و کیفیتی را به حداکثر ارتقاء ممکن می‌رسانیم.

نرم افزار حسابداری یکپارچه، امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای کاربران و تهیه گزارش گیری های متنوع آیسان تک کمک بسیاری به ما کرده است.
فاطمه شریفیان
مدیر عامل آداس بیوتی
کاربر پسند بودن و گزارش گیری راحت و سریع دلیل انتخاب ما برای نرم افزار حسابداری آیسان تک بوده است.
نرم افزار آیسان بسیار ساده و کار آمد است و تمام نیازهای فروشگاه من را به راحتی پاسخ می دهد.
جدیدترین مقالات آیسان تِک
بنر انواع صورتحساب الکترونیکی
انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان
بنر اشخاص حقیقی و حقوقی
تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی
سال مالی و سال مالیاتی بنر
تفاوت سال مالی و سال مالیاتی چیست؟
بازگشت سرمایه بنر
بازگشت سرمایه چیست؟ +فرمول محاسبه
سرمایه گذاری بنر
سرمایه گذاری چیست؟ صندوق سرمایه گذاری
ورود سامانه مودیان
ورود سامانه مودیان | ثبت نام + مشمولین