گروه نرم افزاری

آیسان تِک

شــرکت فــن ِ آوران آیســان آیتــک بــا نــام تجــاری آیســان تــک در ســال ۱۳۹۵ فعالیــت خــود را در زمینه نـرم افـزار حساب داری آغــاز نمــوده و در ایــن مــدت توانســته اســت بــا بهره گیــری از متخصصـان خـود و طراحـی و پیاده سـازی سیسـتمهای کاربـردی بـرای انـواع شـرکتها و سـازمانها، جایـگاه مناسـبی در بیـن شـرکتهای نـرم افـزاری بـرای خـود ایجـاد کنـد.

برخی از محصولات ما

گروه نرم افزاری آیسان تک با توجه به وسعت و اندازه کسب و کارها و نیازهای مورد توجه آنها اقدام به طراحی و تولید محصولات زیر کرده است.

نرم افزار حسابداری

در یک مفهوم کلی می‌توان گفت سیستم حسابداری در برگیرنده‌ی تمام ارتباطات بکار گرفته شده توسط موسسه است. برای تهیه‌ی نیازهای اطلاعاتی موسسه به وجود می‌آید. به‌عبارت‌دیگر فرم‌ها، سوابق، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های پردازش اطلاعات جزء اصلی سیستم حسابداری هستند. برای استخراج گزارش‌های مورد نیاز موسسه از آنها استفاده می شود.

پخش مویرگی

پیش از این‌که به فکر تهیه استراتژی‌هایی برای پخش مویرگی باشید، باید بدانید پخش مویرگی چیست و با مفاهیم آن بیشتر آشنا شوید. پخش مویرگی، فرآیندی است که تولید کننده کالا و خدمات خود را به دست مشتری می‌رساند (مسیری است که کالاها و خدمات برای رسیدن به دست مشتری، طی می‌کنند). این مسیر مستقیم به مشتری فرصت می‌دهد تا از عمده فروش و بدون واسطه خرید کند. اصطلاح انگلیسی پخش (Distribution) معادل مفهوم توزیع کردن و پخش است.

نرم افزار بازرگانی

ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻭ ﻧﻘﺼﯽ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﺗﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ (MRC)، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﻟﺎ، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ.

چرا ما را انتخاب کنید

برخی دلایل انتخاب ما

همانطور که می دانید نرم افزارهای حسابداری راهنما و ضامن موفقیت هر کسب و کاری در بازارهای مالی هستند. ما در کنار متخصصین مجرب و با تجربه، بـا  استفاده از تکنولوژیهـای جدیـد معمـاری، محصولالتـمان را بصـورت ویـژه طراحـی کـرده ایم . 

همکاری با شرکت های دیگر

آیسان تک بـا شـرکتهای معتبـر دیگـر در زمینه هـای مختلـف همـکاری می کنـد.

رضایت مشتریان

رضایت حداکثری مشترکین آیسان تک از محصولات و مشاوره و پشتیبانی

پشتیبانی 24/7

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته از طریق تماس با متخصصان و ثبت پیام

نظرات مشتریان آیسان تک

نرم افزار حسابداری یکپارچه، امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای کاربران و تهیه گزارش گیری های متنوع آیسان تک کمک بسیاری به ما کرده است.
فاطمه شریفیان
مدیر عامل آداس بیوتی
کاربر پسند بودن و گزارش گیری راحت و سریع دلیل انتخاب ما برای نرم افزار حسابداری آیسان تک بوده است.
نرم افزار آیسان بسیار ساده و کار آمد است و تمام نیازهای فروشگاه من را به راحتی پاسخ می دهد.