نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی و حسابداری آیسان تِک

      سیستم حسابداری چیست؟

در یک مفهوم کلی می‌توان گفت سیستم حسابداری در برگیرنده‌ی تمام ارتباطات بکار گرفته شده توسط موسسه است. برای تهیه‌ی نیازهای اطلاعاتی موسسه به وجود می‌آید. به‌عبارت‌دیگر فرم‌ها، سوابق، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های پردازش اطلاعات جزء اصلی سیستم حسابداری هستند. برای استخراج گزارش‌های مورد نیاز موسسه از آنها استفاده می شود.

فاکتور فروش، رسید انبار، سند روزنامه و چک از جمله فرم‌هایی هستند که در ثبت معاملات بکار گرفته می‌شوند. سوابق شامل دفاتر روزنامه‌ی کل و معین هستند و برای انباشته کردن اطلاعات بکار می‌روند. رویه‌ها ودستورالعمل‌هایی که به منظور حفاظت از دارایی‌ها و کنترل عملیات و انجام هزینه‌ها طراحی می‌شوند نیز مورد استفاده می‌باشند. طراحی سیستم حسابداری برای هر موسسه با شناخت ویژگی‌های ذیل انجام می‌شود:

 • نوع صنعت
 • تنوع و حجم اطلاعات
 • ساختار سازمانی
 • دیدگاه و خواسته‌های مدیریت
 • نیازهای استفاده کننده (داخلی– خارجی‌)
 • محدودیت‌ها
 • قوانین و مقررات
 • اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری
 • استانداردهای حرفه‌ای

 

چه کسانی از سیستم حسابداری استفاده می‌کنند؟

محصول نهایی سیستم حسابداری گزارش‌هایی است که مورد توجه افراد داخل و خارج از موسسه قرار می‌گیرد. این‌ها همان گزارش‌های مالی (صورت‌های مالی) موسسه هستند. علاوه‌بر‌این گزارش‌ها، تجزیه و تحلیل‌های مورد نیاز مدیریت هم بر مبنای اطلاعات حسابداری تهیه می‌شوند. بطور کلی می‌توان گفت گزارش‌های مالی آخرین محصول سیستم حسابداری هستند. ارتباطات موسسه، باید طوری طراحی شوند که اطلاعات مفید را طبق برنامه‌ی زمانبندی در اختیار افراد ذینفع قرار دهد.

کسانی که از این سیستم حسابداری استفاده می‌کنند به 3 گروه تقسیم می‌شوند:

 • کارخانه‌ها، ادارات و …
 • شرکت‌ها، کارگاه‌ها و …
 • فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و …

 

انواع سیستم‌های حسابداری

سیستم‌های حسابداری، داده‌های مربوط به فعالیت‌ها، معاملات، وقایع و رویدادهای مالی را دریافت و کنترل می‌کنند. سپس برطبق روش‌های مصوب، آنها را ثبت، طبقه‌بندی، خلاصه‌سازی و گزارش می‌کنند. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات حسابداری در گروه سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری DSS قرار دارد. اخیرا سیستم‌های هوشمند نیز در سیستم‌های مالی به کار گرفته می شوند.

امروزه یک موسسه را (هر چند کوچک) بدون استقرار یک سیستم حسابداری کارآمد نمی‌توان به درستی اداره کرد. موسساتی که در جوامع مختلف وجود دارند از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند. معاملات و عملیات مالی و فعالیت‌های گوناگونی را در روال عادی کار خود انجام می‌دهند. با این حال ضرورتهای حسابداری در کلیه ی موسسات یکسان هستند. همه موسسات به سیستمی با سه عملکرد عمده‌ی زیر نیاز دارند:

 • عملکرد اطلاعاتی
 • عملکرد کنترلی
 • عملکرد خدماتی

عملکرد اطلاعاتی

عملکرد اطلاعاتی مهمترین عملکرد یک سیستم حسابداری است. در واقع وظیفه‌ی جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی را برعهده دارد. پس از جمع‌آوری این اطلاعات آنها را به عنوان مقیاس مشترک اندازه‌گیری می‌سنجد. سپس آنها را ثبت کرده و در گروه‌های همگن طبقه‌بندی می‌کند. در پایان گزارش‌ها را تهیه می‌کند تا تصمیم گیرندگان مختلف در موسسه بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند.

عملکرد کنترلی

این عملکرد بر وظایف اطلاعاتی متکی است. هر سیستم حسابداری باید اطلاعات مناسبی را فراهم بیاورد. مدیران موسسه از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی و هدایت عملیات، نظارت و کنترل فعالیت‌ها و امور استفاده می‌کنند. از این طریق اموال و حقوق متعلق به موسسه را حفظ می‌نمایند.

عملکرد خدماتی

 • هر موسسه‌ افرادی را به خدمت می‌گیرد. با اشخاص و موسسات مختلف دادوستد و سروکار دارد. این جریان، تعهدات و مطالباتی را برای موسسه فراهم می‌کند. تنظیم روابط موسسه، دادن اطلاعات صحیح، ایفای تعهدات در سررسید و وصول مطالبات یکسیستم حسابداری را تشکیل می‌دهند.

 

مزایای نرم افزار مالی آیسان تِک

 • تفصیلی ها عمومی ( هزینه-درآمد-سود و زیان انباشته …)
 • سند حسابداری
 • اسناد افتتحایه
 • گزارشات ترازنامه ، سود و زیان ، …
 • انتقال به سال بعد
 • کدینگ n سطحی
 • تفصیلی شناور
 • مراکز هزینه
 • پروژه ها
 • شعبه
 • گزارشات مالیاتی
 • حسابداری شعب