نرم افزار حسابداری چیست

نرم‌افزار حسابدار

نرم افزار حسابداری، تراکنش های مالی روزانه یک سازمان از جمله مدیریت دارایی های ثابت، مدیریت هزینه ها، مدیریت درآمد، حساب های دریافتی، حساب های پرداختی و… را مدیریت و ثبت می کند. یک سیستم حسابداری کامل، دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌های سازمان را پیگیری می‌کند. سپس این تراکنش‌ ها دفتر کل را در زمان […]

ذخیره سازی ابری چیست

ذخیره سازی ابری

فضای ذخیره ‌سازی ابری یک مدل محاسبات ابری است که امکان ذخیره داده‌‌ها و فایل‌‌ها را در اینترنت از طریق ارائه ‌دهنده رایانش ابری فراهم می‌کند. شما می‌توانید از طریق اینترنت عمومی یا اتصال شبکه خصوصی اختصاصی به آن دسترسی پیدا کنید. ارائه ‌دهنده سرورهای ذخیره ‌سازی، زیرساخت‌ها و شبکه را به ‌طور ایمن ذخیره، […]